Prázdny

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV

Prázdny
Prázdny

PRE UCHÁDZAČOV

Prázdny

Som vhodný žiadateľ o príspevok?

Ak ste cieľavedomý a máte pocit, že Váš projekt je niečím výnimočný - spĺňate naše kritéria na 80%. Pre úplnú istotu nás, prosím, kontaktujte a spoločne si prejdeme detaily. Kontaktovať nás môžete kliknutím TU.

Ako získam grant na stáž?

Je to úplne jednoduché, pre začiatok našej spolupráce nám povedzte niečo o Vás a Vašom projekte. Kontaktovať nás môžete kliknutím TU. 

Ako dlho trvá stáž?

Dĺžka trvania stáže závisí od viacerých kritérií, predovšetkým je však na dohode s konkrétnou spoločnosťou a s ohľadom na charakter Vášho projektu. Bližšie informácie budú oznámené v priebehu spolupráce.

Kedy je potrebné podať žiadosť? 

Všetky dôležité termíny nájdete v sekcii PRE UCHÁDZAČOV alebo po kliknutí TU.

PREČO SA ZÚČASNIŤ?

Podpora

Materiálna a finančná podpora, podpora vedy a výskumu, modernizácia systémov a obsahu vzdelávania, podpora kultúrnych aktivít, podpora rozvojových projektov, modernizácia materiálno-technického vybavenia

PREČO SA ZÚČASNIŤ?

Stáž

Skúsenosť v reálnych firmách, podpora pobytov v zahraničí, získané nové kontakty, spolupráca s domácimi i zahraničnými firmami

PREČO SA ZÚČASNIŤ?

Prax

Teoretické znalosti v praxi

Reálne skúsenosti

Vytváranie partnerstiev

Prázdny

ABY SA NA NIČ NEZABUDLO

Prázdny
Prázdny

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Prázdny

10. DECEMBRA 2023

termín na odovzdanie prihlasovacieho formulára

30. JANUÁRA 2024

oznámenie rozhodnutia

30. APRÍLA 2024

termín na odovzdanie prihlasovacieho formulára

30. MÁJA 2024

oznámenie rozhodnutia

Prázdny

PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTI

Prázdny
Prázdny

POSKYTOVATELIA GRANTOV

Prázdny

Rampová 6, Košice

M-D-J, spol. s r.o.

Aplikátor inteligetného riadenia Recognized System Integrator

Omská 14, Košice

KYBERNETES, s.r.o.

Výskum, vývoj a inovácie inteligentného riadenia

Rampová 6, Košice

EFUSION

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o.

Rampová 6, Košice

HoRe, s.r.o.

Energetický audit, energetické merania, optimalizácia riadenia zariadení, návrh a realizácia fotovoltaických systémov

Omská 14, Košice

CTRL, s.r.o.

Vývoj a nasadzovanie elektronických zariadení do oblasti kyber-
fyzikálnych systémov so zameraním na riadenie

Prázdny

MÁTE ZÁUJEM O GRANT?

Prázdny
Prázdny

REGISTRÁCIA UCHÁDZAČA

Prázdny
Prázdny


Prázdny

FOND JÁNA LIGUŠA

Podpora, rozvoj a modernizácia od roku 2013