Prázdny

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE

Prázdny
Prázdny

PRE SPONZOROV

Prázdny

AKO NÁS PODPORIŤ?

Sponzoring

Podporiť nás môžete buď finančne prostredníctvom poukázania 2% z daní a finančných darov alebo v rámci materiálnej podpory je možné zapožičať technické a vzdelávacie vybavenie,...

AKO NÁS PODPORIŤ?

2% z dane

Poukázanie 2% z daní je naozaj jednoduché a nezáleží na tom, či ste zamestnanec, právnická osoba alebo živnostník. Tlačivo nájdete po kliknutí na tlačidlo nižšie.

AKO NÁS PODPORIŤ?

Prax

Ste spoločnosť, ktorá disponuje možnosťou premeniť teoretické znalosti študentov do praxe? Ozvite sa nám a dohodneme sa na možnosti ďalšej spolupráce.

Prázdny

ABY SA NA NIČ NEZABUDLO...

Prázdny
Prázdny

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Prázdny
Prázdny

31. MARCA 2024

posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane 

30. APRÍL 2024

posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Prázdny
Prázdny

SOM SZČO alebo PRÁVNICKÁ OSOBA

Fyzická osoba - živnostník, môže poukázať 2% resp. 3%, v prípade, že počas roka odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Právnická osoba - spoločnosť, môže poukázať 1,5% resp. 2%, v prípade, že do termínu na podanie daňového priznania darovala financie vo výške minimálne 0,5% na verejnoprospešný účel.

SOM ZAMESTNANEC

požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Oba formuláre je potrebné poslať najneskôr do 30. apríla daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Prázdny
Prázdny

MÁTE ZÁUJEM PRISPIEŤ?

Prázdny
Prázdny

REGISTRÁCIA SPONZORA

Prázdny
Prázdny
Prázdny

FOND JÁNA LIGUŠA

Podpora, rozvoj a modernizácia od roku 2013