Prázdny

NAŠA ČINNOSŤ, KOLEKTÍV A AKTIVITY

Prázdny
Prázdny

O NÁS

Prázdny

NAŠA ČINNOSŤ

Zistite viac o tom, čomu sa venuje fond Jána Liguša a ako sa využívajú Vaše finančné a materiálne dary

VZDELÁVANIE

Prázdny

Zameriavame sa na vzdelávacie, rozvojové a podporné programy pre jednotlivých študentov a mladých profesionálov počas ich niekoľkých životných fáz

PODPORA

Prázdny

Podporujeme stáže a praxe vo firmách, budovanie laboratórií a výskumných centier a pomáhame rozbiehať začínajúce firmy

Prázdny

ORGANIZÁCIA

Prázdny

Prázdny

Organizujeme letné školy, vzdelávacie kurzy v oblasti kybernetiky, automatizácie, riadiacich systémov, algoritmov riadenia kyber-fyzikálnych systémov a dynamických systémov

REALIZÁCIA

Prázdny

Prázdny

Podporujeme realizovať výskumné, vývojové projekty a pracoviská

REGISTER NEINVESTIČNÝCH FONDOV

ÚČEL NÁŠHO FONDU

Prázdny

Hlavným účelom fondu Jána Liguša je podpora vzdelávania.

Medzi ďalšie sféry podpory patrí aj rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, podpora vedy a výskumu na školách technického smeru, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, materiálne a finančné podporovanie nadaných poslucháčov škôl a absolventov zúčastnených na postgraduálnom štúdiu, iniciovanie podujatí, školení, konferencií, kurzov a iné.

Kompletný popis podporovaného účelu nájdete v registri neivestičných fondov alebo kliknutím TU

Prázdny
Prázdny

ZRIAĎOVATELIA FONDU

Prázdny
Prázdny

Ing. Ján Liguš, PhD.

Ing. Jana Ligušová, PhD.

Prázdny

NAŠE SÍDLO

NÁJDETE NÁS

Fond Jána Liguša nájdete na Omskej ulici číslo 14 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

FOND JÁNA LIGUŠA

Podpora, rozvoj a modernizácia od roku 2013