Prázdny

PODPORA VAŠEJ STÁŽE A ŠTÚDIA

Prázdny
Prázdny

FOND JÁNA LIGUŠA

Prázdny

KTO SME?

O fonde

Neinvestičný fond Jána Liguša vznikol v roku 2013 s cieľom podporiť nadaných študentov v ich ďalšom rozvoji prostredníctvom stáží a praxe vo firmách, vzdelávacích kurzov, v usporadúvaní konferencií...

ČO ROBÍME?

Ponúkame

Poskytujeme podporu výučbového procesu na školách technického smeru, vytvárame materiálne podmienky, iniciujeme podujatia, školenia, kurzy, modernizujeme systémy vzdelávania...

KOHO HĽADÁME?

Uchádzač

Nadaný uchádzač, nezáležiac na tom, či je študent, zamestnanec, vedec alebo akademický pracovník s cieľom vytvoriť prospešné hodnoty

 

Prázdny

CERTIFIKÁT SOLVENTNEJ FIRMY

Prázdny
Prázdny

KOREKTNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY

Prázdny
Prázdny

Fond Jána Liguša bol ocenený certifikátom exkluzívnej kategórie serióznych firiem - register certifikácie ekonomickej kondície firiem a inštitúcii. Je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi.

CERTIFIKÁT JE DOSTUPNÝ K NAHLIADNUTIU TU.

Prázdny

VAŠE 2% MAJÚ HODNOTU 100%-NÉHO ZADOSŤUČINENIA

PODPORTE NÁS

Úspešne budovať nové projekty a podporovať nadaných študentov dokážeme len s Vašou pomocou. Vážime si každú podporu, či už sú to 2% z daní, materiálna pomoc vo forme zapožičania vybavenie, prípadne iné formy, vďaka ktorým mnoho úspešných projektov neostane len na papieri. Vaše príspevky využívame na financovanie stáží, cestovných a ubytovacích nákladov, nákup vzdelávacích materiálov...

AKTUALITY

NOVINKY

Postupne meníme spomienky a zážitky na články a prinášame Vám prehľad uskutočnených akcií, podujatí, projektov a ukážku úspešných uchádzačov.

Ocenenie Fondu Jána Liguša

Fond Jána Liguša bol ocenený certifikátom exkluzívnej kategórie serióznych firiem - register certifikácie ekonomickej kondície firiem a inštitúcii. Fond Jána Liguša, n.f. je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi a preukazuje svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

Podpora vzdelávania "KYBERNETES PRAXIS"

Fond Jána Liguša, n.f. začína podporovať spoločné vzdelávacie kurzy pod názvom "KYBERNETES PRAXIS" na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie v Košiciach.Vzdelávanie "KYBERNETES PRAXIS" vzniklo medzi spoločnosťou M-D-J spol. s r.o. a Fakultou elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach.

Podpora výskumných aktivít

Fond Jána Liguša, n.f. podporuje vedecko-výskumné aktivity klastra "Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. angl. Technology Cluster for Earth Resource Utilization" so sídlom na Rampovej ulici č.6 v Košiciach

Podpora odborných stáži študentov

PodporilI sme dvojmesačnú odbornú stáž študenta Nikolu Cimbaljeviča z Macedónska vedecko-výskumnej spoločnosti Kybernetes s.r.o. prostredníctvom študentskej IAESTE, ktorý pracoval na vývoji PLC algoritmov.

Podpora odborných stáži študentov

Fond podporil trojmesačnú odbornú stáž japonskej študentky Aoi Nakamura vo vedecko-výskumnej spoločnosti Kybernetes s.r.o. prostredníctvom IAESTE, ktorá pracovala na vývoji elektroniky postavenej na báze FPGA.

Prázdny

PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTI

Prázdny
Prázdny

POSKYTOVATELIA GRANTOV

Prázdny

Rampová 6, Košice

M-D-J, spol. s r.o.

Aplikátor inteligetného riadenia Recognized System Integrator

Omská 14, Košice

KYBERNETES, s.r.o.

Výskum, vývoj a inovácie inteligentného riadenia

Rampová 6, Košice

EFUSION

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o.

Rampová 6, Košice

HoRe, s.r.o.

Energetický audit, energetické merania, optimalizácia riadenia zariadení, návrh a realizácia fotovoltaických systémov

Omská 14, Košice

CTRL, s.r.o.

Vývoj a nasadzovanie elektronických zariadení do oblasti kyber-
fyzikálnych systémov so zameraním na riadenie

Prázdny

VIAC INFORMÁCII, KDE A AKO SA REGISTROVAŤ

Prázdny

SOM ŽIADATEĽ

Prázdny

Ak hľadáte finančnú a materiálnu pomoc pri Vašom projekte, ste na správom mieste. Disponujeme finančnými prostriedkami pre pokrytie cestovných a ubytovacích nákladov. V spolupráci s našimi partnermi Vám dokážeme zabezpečiť stáže v obore Vašej špecializácie. Neváhajte a kontaktujte nás

NAŠE SÍDLO

NÁJDETE NÁS

Fond Jána Liguša nájdete na Omskej ulici číslo 14 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

FOND JÁNA LIGUŠA

Podpora, rozvoj a modernizácia od roku 2013